Video – Видео

1. Mus. Rəşid Nəsiboğlu. “Limanlar” (piano).
Муз. Рашид Насибоглу. «Лиманлар» (ф-но).2. Mus. Rəşid Nəsiboğlu. Söz . Adil Rəsul .“Limanlar”. İfa edir Mirzə Babayev.
Муз. Рашид Насибоглу. Сл. Адиль Расул. «Лиманлар». Исп. Мирза Бабаев.3. Mus. Rəşid Nəsiboğlu. Söz. Nəriman Həsənzadə."Zarafat". İfa edir Elmira Rəhimova.
Муз. Рашид Насибоглу. Сл. Нариман Гасанзаде. «Зарафат». Исп. Эльмира Рагимова.4. Mus. Rəşid Nəsiboğlu. Söz. Fikrət Qoca. “Şirin xəyal”( ”Gecə yaman uzundur”). İfa edir Elmira Rəhimova.
Муз. Рашид Насибоглу. Сл. Фикрет Годжа. «Ширин хаял» («Геджа яман узундур»). Исп. Эльмира Рагимова.5. Mus. Rəşid Nəsiboğlu. "Görəsən". Söz. Fikrət Qoca. İfa edir Natavan Şeyxova.
Муз. Рашид Насибоглу. Cл. Фикрет Годжа. «Гёресян». Исп. Натаван Шейхова.6. Mus. Rəşid Nəsiboğlu. Söz. Malik Fərrux. “Bəlkə də”. İfa edir Gülüstan Əliyeva.
Муз. Рашид Насибоглу. Сл. Малик Фаррух. «Бялкя де». Исп. Гюлюстан Алиева.7. Mus. Rəşid Nəsiboğlu. “Yollar” ("Payız melodiyaları"musiqi filmindən, 1974). İfa edir Mirzə Babayev.
Муз. Рашид Насибоглу. «Йоллар» (из музыкального фильма «Осенние мелодии», 1974). Исп. Мирза Бабаев.8. «Rəşid Nəsiboğlunun mahnılari” konserti (1992). Mus. Rəşid Nəsiboğlu:

“Xəyal qatari”. Söz. Çingiz Ələkbərzadə. İfa edir Rəşid Nəsiboğlu
“Limanlar”. Söz . Adil Rəsul. İfa edir Mirzə Babayev
“Vals”. Söz . Fikrət Qoca. İfa edir Elxan Əhədzadə
“Gecə durnalar uçar”. Söz . Adil Rəsul. İfa edir Mirzə Babayev
“Odlar diyarı”. Söz . Fikrət Qoca. İfa edir Eldar Axundov
"Görəsən". Söz . Fikrət Qoca. İfa edir Natavan Şeyxova

Концерт «Песни Рашида Насибоглу» (1992).9. “Ötən ömrün notları” (film, Lider Televiziyasi, 2003). Film "İRS" Azərbaycan qədim musiqi teatrının yaradıcısı və bədii rəhbəri olmuş, bəstəkar Rəşid Nəsiboğlunun xatirəsinə həsr olunub.
«Ноты минувшей жизни» (фильм, LiderTV, 2003). Фильм посвящается основателю и художественному руководителю театра старинной азербайджанской музыки «ИРС», композитору Рашиду Насибоглу.10. «Bir mahnının tarixçəsi. Limanda» (film, İctimai Televiziya, 2015) . Film bəstəkar Rəşid Nəsiboğlunun "Limanlar" mahnısının yaradılması tarixinə həsr olunub.
«История одной песни. Лиман» (фильм, İctimai Televiziya, 2015). Фильм посвящается истории создания песни «Лиманлар» композитора Рашида Насибоглу.11. “Qız qalası” (cizgi filmi, 1984). Bəstəkar Rəşid Nəsiboğlu.
«Девичья башня» (мультипликационный фильм, 1984). Композитор Рашид Насибоглу.12. Mus. Rəşid Nəsiboğlu. Söz. Səməd Vurğun. “Mən tələsmirəm”. İfa edir Eldar Axundov.
Муз. Рашид Насибоглу. Сл. Самед Вургун. «Мен телесмирем». Исп. Эльдар Ахундов.13. “Kaş ki”. İfa edirlər Mələkxanım Əyyubova və "İRS" qədim Azərbaycan musiqi teatrı. Bədii rəhbər Rəşid Nəsiboğlu (1984).
«Кяш ки». Исп. Мелекханым Эйюбова и театр старинной азербайджанской музыки «ИРС». Художественный руководитель Рашид Насибоглу (1984).14. “Ilahilər”. Söz. Xətai, Pirsoltan Qaraca, Junus İmrə. Məşhur türk folklorşünasi Runi Suyun motivləri əsasinda. İfa edirlər Rəşid Nəsiboğlu və "İRS" qədim musiqi teatrı (1992).
«Илахиляр». Сл. Хатаи, Пирсолтан Гараджа, Юнус Эмре. По мотивам известного турецкого фольклороведа Руни Суюна. Исп. Рашид Насибоглу и театр старинной азербайджанской музыки «ИРС» (1992).15. Bəstəkar Rəşid Nəsiboğlunun yaradıcılığına həsr olunmuş televiziya proqramından (2013). Verilişdə bəstəkarlar Ramiz Mirişli və Mobil Babayev iştirak edirlər.
Из телевизионной передачи, посвященной творчеству композитора Рашида Насибоглу (2013). В передаче принимают участие композиторы Рамиз Миришли и Мобиль Бабаев.16. Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan ədəbiyyatı muzeyinin direktoru, professor Rafael Huseynov bəstəkar Rəşid Nəsiboğlu haqqında (2016).
Директор Музея азербайджанской литературы им. Низами Гянджеви, профессор Рафаэль Гусейнов – о композиторе Рашиде Насибоглу (2016).17. Mus. bəstəkar Rəşid Nəsiboğlu. “Limanlar”. Azərbaycan gimnastı Marina Durundanın çıxışı.
Муз. композитора Рашида Насибоглу. «Лиманлар». Выступление азербайджанской гимнастки Марины Дурунда.18. Azərbaycan xalq mahnısı "Cığey-cığey".
"İRS" qədim musiqi teatrının solisti Mələkxanım Əyyubovanın ifasında.
Teatrın bədii rəhbəri - bəstəkar Rəşid Nəsiboğlu. 1981.

Азербайджанская народная песня «Джыгей-джыгей».
Исп. солистка театра старинной музыки «ИРС» Мелекханым Эйюбова.
Художественный руководитель театра – композитор Рашид Насибоглу. 1981.

Audio – Аудио

1. Bəstəkar Rəşid Nəsiboğlunun həyatına və yaradıcılığına həsr edilmiş radioveriliş. Azərbaycan radiosunda efirə gedən verilişi professor Rafael Huseynov aparır (2016). Радиопередача, посвященная жизни и творчеству композитора Рашида Насибоглу. Передачу ведет профессор Рафаэль Гусейнов (2016).2. “Səhəndim”. Söz. Şəhriyar. İfa edir "İRS" qədim Azərbaycan musiqi teatrı (1993).
«Сехендим». Сл. Шахрияр. Исп. театр старинной азербайджанской музыки «ИРС» (1993.)Bəstəkar Rəşid Nəsiboğlunun filmoqrafiyasi:
Фильмография композитора Рашида Насибоглу:

1. Günəş ardınca, sağlamlıq ardınca (film, 1971)
2. Xınalıq etüdləri (film, 1974)
3. İliç buxtası (film, 1974)
4. İlk traktorçu haqqında hekayə (film, 1973)
5. Qız Qalası (film, 1984)
6. Muğan qəhrəmanı (film, 1973)
7. Mücrü (film, 1973)
8. Ötən ömrün notları (film, 2003)
9. Payız melodiyaları (film, 1974)
10. Səhhət (film, 1976)
11. Şamama (film, 1973)